AKHİSAR KULİS HABER

 ATATÜRK’ÜN AKHİSAR’A GELİŞİNİN 100.YIL ANISINA ÖZEL KİTAP HAZIRLANDI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 100.yılı anısına Prof. Dr. Mevlüt Çelebi tarafından “Atatürk ve Akhisar” isimli kitap hazırlandı.

 ATATÜRK’ÜN AKHİSAR’A GELİŞİNİN 100.YIL ANISINA ÖZEL KİTAP HAZIRLANDI
15 Şubat 2023 - 10:18

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilki 5 Şubat 1923 tarihinde olmak üzere Akhisar’a gerçekleştirdiği 3 ziyareti, anıları, düşüncüleri ve yaşananları kaleme alan Prof. Dr. Mevlüt Çelebi, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret etti. Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 100.yılında böyle bir kitabı kaleme almanın önemine değinen Çelebi, desteklerinden dolayı Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Başkan Besim Dutlulu, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:  “Türkiye Cumhuriyeti Devlet’imizin kurucusu, Başkomutan ve Başöğretmenimiz, Ata’mız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 100’üncü yıldönümünde böyle bir eseri ilçemize kazandırdığımız için büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Atatürk’ün,  “Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez” sözünden hareketle  bu kitabın hem geçmişimize hem de geleceğimize bir rehber  ışık tutacağına inanıyorum.

100 yıl önce Akhisar’da büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz sonsuz saygı ve sevgiyi,  bugün tüm Akhisarlılar olarak bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz.  Akhisar ve Atatürk adlı bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Mevlüt Çelebi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

İstiklal Mücadelemizin Büyük Önderi Mustafa Kemal Paşa’nın ilçemize gelişinin 100. yıldönümünde, yurdumuzu düşman işgalinden temizleyerek bizlere özgür ve bağımsız bir gelecek bırakan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum.”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu için ilk kitabı imzalayarak teslim eden Prof. Dr. Mevlüt Çelebi şu şekilde konuştu: “Milletlerin tarihlerinde olayların 10, 50, 100, 1000 gibi yuvarlak rakamlarla ifade edilen yıldönümlerinin büyük bir önemi vardır. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı önemli tarihi olayların 100. yıldönümüdür. Bunlardan en önemlileri 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ve 29 Ekim 1923’te Atatürk’ün ifadesiyle, “İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin” ilan edilmesidir.

Akhisar olarak ülkemiz ve milletimiz için kutlu bu zafer ve coşkuya biz de bütün varlığımızla katılıyoruz. Ancak Akhisar özelinde 2023, Atatürk’ün Akhisar’ı ilk kez ziyaret edişinin 100. Yıldönümüdür. 5 Şubat 1923 günü Akhisar’a gelen Atatürk, Akhisarlılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Çünkü Atatürk Türklere bağımsızlıkları ve özgürlükleriyle birlikte kimliklerini, onurlarını ve güvenlerini kazandırdığı için “Kurtarıcı” olarak görülmüştür. Anadolu halkı için Atatürk, sevgisi ruhlara ve beyinlere nakşedilmiş bir liderdir. Ancak özellikle Yunan ve Fransız işgali altında yaşamış bölgelerde yaşayan insanlar için Atatürk’ün yeri daha özeldir. Buralarda yaşayan halk, Atatürk’e minnet ve şükran borcunun ifadesi olarak daha çok destek vermiş ve sahip çıkmıştır. Bunun çok güzel örneklerini Akhisar’da da görmek mümkündür. Liderle halk arasında fikir ve gönül birliğinin sağlanmasında Türk İstiklal Savaşı özel bir örnektir. Mustafa Kemal Paşa’nın önemli lider özelliklerinden biri de gerçek bir halk kahramanı ve halk adamı olmasıdır. Atatürk’ü lider yapan temel güç, arkasına Türk halkının desteğini almış olmasıdır. Bu desteği almak kadar önemli olan bir diğer nokta da o gücü halk yararına, halk için ve halkla beraber anlayışı doğrultusunda kullanmış olmasıdır. Samsun’a çıktığında elinde maddi manevi hiçbir güç olmayan, sadece Türk halkının bağımsız yaşama tutkusuna güvendiğini dile getiren Atatürk, zaferden sonra da her hareketinde halkı yanına almaya önem vermiştir. İletişim imkȃnlarının kısıtlı olduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün sık sık yurt gezisine çıkmasının bir sebebi de, gelişmeler hakkında halkı bilgilendirmeyi temel ilke olarak görmesidir. Halkla yüz yüze temasa önem veren Gazi, önemli bir olaydan önce veya sonra yurt gezilerine çıkarak halkı en doğru şekilde bilgilendirmeye önem vermiştir.

Türk ordusunun Yunanlılar karşı 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı başlattığı taarruz yıldırım hızıyla gelişti. 30 Ağustos günü yapılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu hezimete uğratıldı. Devreye İngiltere ve Müttefiklerinin girmesi üzerine Mudanya’da mütareke görüşmeleri yapıldı. (3-11 Ekim 1922) Mudanya’da imzalanan mütarekeyle Türklerle Yunanlılar arasındaki silahlı çatışma sona erdirilmiş olmasına rağmen, asıl görüşmeler Lozan’da toplanan barış konferansında yapıldı. Aynı zamanda Sevr’in gözden geçirilmesi ve Türklerle İtilaf Devletleri arasında bir hesaplaşma olan konferansta İtilaf Devletleri ortak bir siyaset izlediler. İngiltere, Fransa, Amerika ve İtalya arasındaki yakın iş birliği ve özellikle kapitülasyonlar ile Musul meselesinde uzlaşılamaması Ocak 1923’te konferansı kesintiye uğraması tehlikesini getirmiştir. Ankara Hükümeti ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, savaşın her an yeniden başlayabileceği ihtimalini göz önünde tutarak hareket ettiler. Orduyu savaşa hazır halde tutmak ve Türk ve dünya kamuoyuna çeşitli mesajlar vermek niyetinde olan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923 günü uzun bir yurt gezisine çıkmıştır.  Bu seyahatte İzmir’e gelen Atatürk, burada 29 Ocak 1923 günü Latife Hanımla evlendi. Birkaç gün sonra, İzmir’den harekete ederek Akhisar’a geldi.  5 Şubat 1923 günü İzmir’den ayrılan Gazi, beraberinde Latife Hanım ile  Kazım Karabekir Paşa olduğu halde Akhisar’a geldiler ve sevgi gösterileriyle karşılandılar. Manisa-Akhisar arasındaki Kapaklı istasyonunda bir süre duruldu. Burada, kendisi ve eşi için kurbanlar kesildi. Kendisini karşılamak için gelen halkla sohbet eden Mustafa Kemal Paşa, saat 11.00’de Çiftlik (Kayalıoğlu) istasyonunda Fahrettin (Altay) Paşa tarafından karşılandı ve askerleri teftiş etti. Askerlerin üç saatlik manevralarının ardından Gazi ve Latife Hanım, Çiftlik Hastanesini ziyaret ederek hastaların gönlünü almışlar ve onlara çeşitli hediyeler vermişlerdir. Çiftlik’te yaşayan Museviler de yeni evlenen Paşa ve eşine mutluluklar dilemişler ve iki beyaz güvercin hediye etmişlerdir. Köyün Musevileri kolordu şerefine bir ziyafet çekmişlerdir. Akhisar’da halkla yakın temasta bulunan Atatürk, gece Akhisar Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmada da iç ve dış kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Aynı zamanda Akhisarlıların Milli Mücadeleye yaptıkları katkıları son derece veciz bir şekilde ifade ederek şunları söyledi: “Efendiler! Dünyada hiçbir millet yoktur ki, büyük veya küçük, zulümlere maruz kalmamış olsun. Şimdiye kadar pek çok milletler birçok darbelere maruz kalmışlardır. Bu darbelerin neticesi iki manzara arz eder. Birincisi, bu darbeler bir milletin benliğini, mevcudiyetini mahveder. İkincisi, bu darbeler görünüşü yıksa bile asli unsuru imha edemez. İşte Türk milleti böyledir. Türk milleti maruz kaldığı darbeler karşısında varlığını korumuştur. Efendiler! Akhisar düşman darbelerinin ilk hedeflerinden birini teşkil etti, fakat bu darbe karşısında dağılmadı. Hemen ardından bir namus cephesi meydana getirerek mücadeleye fedakârca devam etti. Bundan dolayı bütün Akhisarlılar milletin takdir ve alkışına layıktır.”

5 Şubat günü gelip geceyi Akhisar’da geçiren Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra Akhisar’ı 10 Ekim 1925, 16 Haziran 1926 ve 24 Haziran 1934’te olmak üzere üç defa daha ziyaret etmiştir. 1930’lu yıllarda Türkiye’de pek çok yerde Atatürk’ün o yeri ziyaret tarihinden hareketle “Atatürk Günü” geleneği başlatıldı. Muhtemelen bunun da etkisiyle Akhisarlılar, Atatürk’ün Akhisar’ı ziyaretlerini anlamlandırmak ve tarihe mal etmek için önemli bir karar aldılar. 20 Eylül 1937’de Encümen Meclisi tarafından her yıl 10 Ekim’in “Atatürk Günü” olarak kutlanması yönünde bir teklifin Kaymakamlığa, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığına ve Belediye Meclisine arzına ve halka ilanına karar verildi. Teklifin kabulünden sonra Akhisar’da her 10 Ekim “Atatürk Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Akhisar’da da Atatürk Günü kapsamında her yıl aksatılmadan böyle bir anma/kutlama töreninin yapılmasını anlamlı ve Atatürk’e vefa duygusunun göstergesi olarak takdir değer bir davranıştır. Ancak bu yıldan itibaren Akhisar’da 5 Şubat’ın “Atatürk Günü” olarak kutlanması daha özgün olacağı gibi tarihe, dolayısıyla hakikate daha uygundur. Bu nedenle, Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu’nun duyarlılığına teşekkür ederim. 5 Şubat 2023’te başlatılacak Atatürk Günü kutlamalarının sonraki yıllarda da aynı kapsam ve coşkuyla devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Atatürk’ün Akhisar’ı ilk ziyaretinin 100. Yılı münasebetiyle hazırladığım kitabımın basılması sürecindeki destek ve yardımlarından ötürü sayın belediye başkanımıza ve Akhisar Kültür Müdürü Celal Özdemir’e teşekkür ederim” dedi.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Akhisar Kulis Haber Sitesinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video,vb.) kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.