AKHİSAR KULİS HABER

BAKIRLIOĞLU, “EK BÜTÇENİN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ”

Mecliste yaptığı konuşmada vergi artışlarını eleştiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu hükümetin beceriksizliğinin faturasının vatandaşa kesildiğini söyledi.

BAKIRLIOĞLU, “EK BÜTÇENİN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ”
14 Temmuz 2023 - 10:25

Mecliste görüşülen torba kanun teklifi ve ek bütçe kanun tekliflerini değerlendiren Bakırlıoğlu yaptığı konuşmada; 

Cumhurbaşkanının TBMM’ye gönderdiği Ek Bütçe Yasa Teklifi ile;

2023 yılı bütçe ödeneklerine 1 trilyon 119,5 milyar lira ekleniyor.

Dolayısıyla 2023 yılı bütçe ödenekleri başlangıçtaki 4 trilyon 469,6 milyar lira ile birlikte 5 trilyon 589,1 milyar liraya çıkarılıyor.

Bütçe gelirleri tahmini de yasal zorunluluk nedeniyle 1 trilyon 119,5 milyar lira artırılarak 4 trilyon 992,6 milyar liraya çıkıyor.

Vergi gelirlerinde öngörülen 1 trilyon 150 trilyon liralık artışın 402,9 milyar lirası doğrudan vergilerden, 747 milyar lirası ise dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolasıyla ek gelir gereksinimi ağırlıklı olarak dolaylı vergiler artırılarak giderilmeye çalışılıyor.

Vergi gelirlerindeki artış tahminlerinin alt kalemlerine baktığımızda

203 milyar liralık artışın gelir vergisinden (ücretlere yapılan zamlar ve enflasyonun etkisiyle)

166,3 milyar lirası kurumlar vergisinden (Torba yasayla kurumlar vergisi oranları normal şirketler için yüzde 20’den yüzde 25’e, banka ve diğer finans şirketleri için yüzde 25’tenyüzde 30’a çıkıyor, yüksek enflasyonun da vergi matrahını artırdığı biliniyor)

32,3 milyar lirası motorlu taşıtlar vergisinden (Torba yasayla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin etkisi)

310 milyar lirası  dahilde alınan KDV’den ( Yüzde 8 ve yüzde 18 olan KDV oranlarının sırasıylayüzde 10 ve yüzde 20’ye çıkarılması ve yüksek enflasyon etkisi)

307,6 milyar lirası ÖTV’den (Bunun 112.5 milyarının akaryakıttan, 142,8 milyarının moturlu taşıt satışlarından, 20 milyarının sigaradan, 22 milyarının dayanıklı tüketim mallarından gelmesi bekleniyor) (ÖTV artışları ve enflasyonun etkisi)

33,2 milyar lirası BSMV’den ( BSMV’nin tüketici kredileri için yüzde 10’dan yüzde 157e çıkarılması ve faiz oranlarının yükselmesinin etkisi)

30,3 milyar lirası damga vergisinden

28,9 milyar lirası harçlardan (Harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışın etkisi

Harcamalara katılım adil olmalı

Biz devlet harcamalarına eşit değil adaletli şekilde katılımın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü ülkedeki en yoksul yüzde 20’lik kesim milli gelirden yüzde 6 pay alırken, en zengin yüzde 20’lik kesim yüzde 47 pay alıyor.

Bu ülkede şu an itibarıyla, millî gelirin yüzde 30 ’unu ücretliler, emekçiler yani emek kesimi alırken, yüzde 70’ini de sermaye almakta. O zaman dağılımın da bu şekilde olması lazım, bu maliyetin dağılımında hakkaniyet istiyorsak, adalet istiyorsak bu şekilde olması lazım.

O zaman harcamalara katılımda aynı oranlarda olmalı. Zengin daha fazla, fakir daha az katılmalı.

Deprem Bahane Asıl Sorun Seçim Harcamaları

Ek bütçe teklifinde deprem nedeniyle istenenler dışındakilerin tamamı ve torba yasaya gizlenen ek bütçenin tamamı AKP’nin seçimleri kazanmak için yaptığı harcamalar ve verdiği vaatlerin sonucu olarak gözüküyor.

Ama iktidar sermaye sahiplerinden ve kazançtan vergi toplayamadığı için dolaylı vergilere yükleniyor. Dolaylı vergiler ise tüm yurttaşların eşit ödediği vergiler.

Ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliği ortada iken dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yüklenmesi doğru bir yaklaşım değildir.

Bu ülkenin gelirlerinden, zenginliklerinden kim daha fazla pay alıyorsa onun hesabına düşen, maliyetin daha fazla olması lazım.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Akhisar Kulis Haber Sitesinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video,vb.) kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.